เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับข่าวสาร ข้อมูล และแคตตาล๊อก
  

 
หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์และการใช้งาน > ผลิตภัณฑ์สมาร์ทวูด ตราช้าง > รวมผลิตภัณฑ์สมาร์ทวูด ตราช้าง > ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ข้อมูลผลิตภัณฑข้อมูลเทคนิคอุปกรณสถานที่ใช้งานจริง FAQs

ตราช้าง สมาร์ทวูด ไม่มีส่วนผสมของแอสเบสตอส ด้วยนวัตกรรมการผลิตวัสดุก่อสร้างคุณภาพ สมาร์ทวูด ตราช้างทุกแผ่นจึงไม่มีส่วนผสมของแอสเบสตอส สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมั่นใจ พร้อมคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้น ในเรื่องเนื้อเหนียว ง่ายต่อการติดตั้ง รับแรงกระแทกได้ดีขึ้น และไม่ยืดหดตัว มีให้เลือกใช้งานถึง 6 ประเภทคือ ไม้ฝา ไม้ระแนง ไม้เชิงชาย ไม้บัว ไม้รั้ว และไม้บังตา

ส่วนผสม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตราช้าง เส้นใยเซลลูโลส ทรายซิลิก้าบริสุทธิ์ และน้ำ ผลิตผ่านเครื่องอบไอน้ำแรงดันสูง ไม่มีส่วนผสมของแอสเบสตอส

ไม้ฝา ตราช้าง สมาร์ทวูด สำหรับ งานผนังภายนอกและ ภายใน
more >>
ไม้ระแนง ตราช้างสมาร์ทวูด สำหรับงานฝ้าภายนอกและ ภายใน more >> ไม้เชิงชาย ตราช้าง สมาร์ทวูด สำหรับงานเชิงชายและปั้นลม
more >>
ไม้บัว ตราช้าง สมาร์ทวูด สำหรับ งานบัวพื้นและผนัง
more >>
ไม้รั้ว ตราช้าง สมาร์ทวูด สำหรับงานรั้วไม้และงานไม้ ที่ต้องการความแข็งแรง
more >>

ไม้บังตา ตราช้างสมาร์ทวูด สำหรับงานม่านไม้บังตา หรือม่านไม้กันแดด        more >>

  • ห้ามนำไปใช้เป็นโครงสร้างอาคารต่างๆ หรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น

  • ห้ามรับประทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรสูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขัด ผลิตภัณฑ์

     

 

  • ผลิตภัณฑ์ตราช้าง สมาร์ทวูด ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งาน ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทย ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง
  • คู่มือการติดตั้งสินค้า มีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง ต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด หากไม่มั่นใจให้ตรวจสอบได้ที่ www.siamfibrecement.com

 

<< กลับหน้าหลักผลิตภัณฑ์สมาร์ทวูดกลับหน้าหลัก

ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า