เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับข่าวสาร ข้อมูล และแคตตาล๊อก
  

 
หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์และการใช้งาน > ผลิตภัณฑ์สมาร์ทบอร์ด ตราช้าง > รวมผลิตภัณฑ์สมาร์ทบอร์ด ตราช้าง > ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ระบบ > ระบบ ฝ้าชายคา ระบายอากาศ
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเทคนิคอุปกรณ์ สถานที่ใช้งานจริง FAQs

sระบบ ฝ้าชายคา ระบายอากาศ
bulletระบบฝ้าระบายอากาศที่แนะนำให้เลือก
1.การออกแบบระบบฝ้าระบายอากาศ พิจารณาจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ ความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรม และ ประสิทธิภาพในการระบายอากาศ ซึ่งส่งผลให้อุณหภูมิใต้โถงหลังคาแตกต่างกันตามชนิดของฝ้าที่ใช้ (อัตราส่วนระหว่างช่องระบายอากาศและพื้นที่ใต้โถงหลังคา)
2.ระบบที่บริษัทฯนำเสนอ 6 ระบบด้านล่างนี้ เป็นระบบฝ้าระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพการระบายอากาศสูงตามแต่ละประเภทของฝ้า สามารถเลือกใช้กับหลังคาทุกประเภทได้ตามต้องการ
3. ในกรณีที่ต้องการเลือกระบบระบายอากาศอื่นๆ หรือ ข้อมูลระบบโดยละเอียด สามารถพิจารณาเพิ่มเติมจาก Ceiling & Wall System Selection (Catalogue) ในหัวข้อระบบระบายอากาศหน้าที่ 21

bulletระบบฝ้าไม้ระแนง สมาร์ทวูด ตราช้าง :

แนะนำระบบฝ้าระบายอากาศภายนอก รุ่น CBP V001 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
อัตราส่วนระหว่างช่องระบายอากาศและพื้นที่ใต้โถงหลังคา เท่ากับ 1:90
อุณหภูมิใต้โถงหลังคา เท่ากับ 37.4 oซ.

bulletระบบฝ้าสมาร์ทบอร์ด ขอบเรียบ ร่วมกับไม้ระแนง สมาร์ทวูด ตราช้าง :

 

แนะนำระบบฝ้าระบายอากาศภายนอก รุ่น CBP V002 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
อัตราส่วนระหว่างช่องระบายอากาศและพื้นที่ใต้โถงหลังคา เท่ากับ 1:181
อุณหภูมิใต้โถงหลังคา เท่ากับ 37.8 oซ.

bulletระบบฝ้าสมาร์ทบอร์ด ระบายอากาศ :

แนะนำระบบฝ้าระบายอากาศภายนอก รุ่น CBP V003 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
อัตราส่วนระหว่างช่องระบายอากาศและพื้นที่ใต้โถงหลังคา เท่ากับ 1:250
อุณหภูมิใต้โถงหลังคา เท่ากับ 38.1 oซ.

 

bulletระบบฝ้าสมาร์ทบอร์ด ลายไม้ระบายอากาศ :

แนะนำระบบฝ้าระบายอากาศภายนอก รุ่น CBP V004 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
อัตราส่วนระหว่างช่องระบายอากาศและพื้นที่ใต้โถงหลังคา เท่ากับ 1:250
อุณหภูมิใต้โถงหลังคา เท่ากับ 38.1 oซ.

 

bulletระบบฝ้าสมาร์ทบอร์ด ขอบเรียบ ร่วมกับสมาร์ทบอร์ด ระบายอากาศ :

แนะนำระบบฝ้าระบายอากาศภายนอก รุ่น CBP V005 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
อัตราส่วนระหว่างช่องระบายอากาศและพื้นที่ใต้โถงหลังคา เท่ากับ 1:500
อุณหภูมิใต้โถงหลังคา เท่ากับ 39 oซ.

 

bulletระบบฝ้าสมาร์ทบอร์ด ลายไม้ ร่วมกับสมาร์ทบอร์ด ลายไม้ระบายอากาศ :

แนะนำระบบฝ้าระบายอากาศภายนอก รุ่น CBP V006 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
อัตราส่วนระหว่างช่องระบายอากาศและพื้นที่ใต้โถงหลังคา เท่ากับ 1:500
อุณหภูมิใต้โถงหลังคา เท่ากับ 39 oซ.

 

bullet รายละเอียดระบบ

bullet ดาวน์โหลดคู่มือ

<< กลับหน้าหลักผลิตภัณฑ์สมาร์ทบอร์ด ตราช้างกลับหน้าหลัก

ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า