เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับข่าวสาร ข้อมูล และแคตตาล๊อก
  

 
หน้าแรก > ผลิตภัณฑ์และการใช้งาน > ผลิตภัณฑ์หลังคา ตราช้าง > ลอนคู่สี ตราช้าง > ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ข้อมูลผลิตภัณฑข้อมูลเทคนิคอุปกรณสถานที่ใช้งานจริง FAQs

 

ลอนคู่สี ตราช้าง เป็นหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ อย่างหนา ที่มั่นใจได้ในความสวยโดดเด่น ยาวนานของสีและความแข็งแรงทนทานของเนื้อกระเบื้อง ด้วยเทคโนโลยีระดับโลก และยังปลอดภัย เพราะไม่มีใยหิน 

ส่วนผสม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตราช้าง เส้นใยสังเคราะห์ (Synthetic Fiber) และเส้นใยเซลลูโลส (Cellulose Fiber) ไม่มีส่วนผสมของแอสเบสตอส

 

ตารางรายละเอียดสินค้า
สินค้ากระเบื้องลอนคู่
ขนาด (ซม.)
น้ำหนัก(กก.)
 
พื้นที่ใช้งาน(แผ่น/ตร.ม.)
ราคา (บาท)
(กว้างxยาวxหนา)
ต่อแผ่น
ต่อตร.ม.
        สีเทาซีเมนต์
 50 x 120 x 0.55 

                    

       6.7,8.4       

         

2.2 ,1.7

52

115

50 x 150 x 0.55

64

115

        สีแดง
50 x 120 x 0.55
 
                  6.7,8.4
 
 
2.2 ,1.7

64

140

50 x 150 x 0.55

80

140

        สีเขียว
50 x 120 x 0.55
6.7,8.4
2.2 ,1.7

64

140

50 x 150 x 0.55

80

140

        สีหมากสุก
50 x 120 x 0.55
        6.7,8.4
2.2 ,1.7

64

140

50 x 150 x 0.55

80

140

        สีเปลือกมังคุด
50 x 120 x 0.55
6.7,8.4
2.2 ,1.7

64

140

50 x 150 x 0.55

80

140

        สีน้ำทะเล
50 x 120 x 0.55
6.7,8.4
2.2 ,1.7

64

140

50 x 150 x 0.55

80

140

        สีแดงตะวัน
50 x 120 x 0.55
6.7,8.4
2.2 ,1.7

67

149

50 x 150 x 0.55

83

149

        สีเขียวสมุทร
50 x 120 x 0.55
6.7,8.4
2.2 ,1.7

67

149

50 x 150 x 0.55

83

149

        กลุ่มสีประกายมุก
50 x 120 x 0.55
6.7,8.4
2.2 ,1.7

74

160

50 x 150 x 0.55

94

159

     

 
 
 

 

 

 

 

 

*ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง         
 
ชุดครอบโค้ง ตราช้าง

ชุดครอบมุม ตราช้าง

 
ตารางรายละเอียดครอบ
ชุดครอบโค้ง ลอนคู่ ตราช้าง
ขนาด (กว้างxยาวxหนา)
น้ำหนัก(กก.)
พื้นที่ใช้งาน(แผ่น/เมตร)
ราคา (บาท)
ต่อแผ่น
ต่อตร.ม.

ครอบสันโค้ง

23x50x0.5
1.4
2.2 แผ่น/เมตร
64
140.8

ครอบโค้งตะเข้

23x48x0.5
1.1
2.5 แผ่น/เมตร
64
160

ครอบโค้งปิดปลาย

30x17x0.5
0.7
ตามจุดที่ใช้
64
-

ครอบข้าง

20x60x0.5
1.3
2 แผ่น/เมตร
41
82

ครอบข้างปิดชาย

20x60x0.5
1.5
ตามจุดที่ใช้
41
-

ครอบโค้ง3ทาง

42x47x0.5
1.3
ตามจุดที่ใช้
64
-

ครอบโค้ง4ทาง

40x40x0.5
1.7
ตามจุดที่ใช้
64
-
ชุดครอบมุม ลอนคู่ ตราช้าง
ขนาด (กว้างxยาวxหนา)
น้ำหนัก(กก.)
พื้นที่ใช้งาน(แผ่น/เมตร)
ราคา(บาท)
ต่อแผ่น
ต่อตร.ม.
ครอบสัน15องศา
45x50x0.5
2
2.2 แผ่น/เมตร
35
77
ครอบสัน20องศา
45x50x0.5
2
2.2 แผ่น/เมตร
35
77
ครอบสันปรับมุมตัวบน
57x29x0.5
2
2 แผ่น/เมตร
41
82
ครอบสันปรับมุมตัวล่าง
57x27x0.5
2
2 แผ่น/เมตร
41
82
ครอบปิดจั่วปรับมุมตัวบน
1
ตามจุดที่ใช้
41
-
ครอบปิดจั่วปรับมุมตัวล่าง
0.9
ตามจุดที่ใช้
41
-
ครอบชนผนัง จากซ้ายไปขวา
50x20x0.5
1.2
2.2 แผ่น/เมตร
41
90.2
ครอบชนผนัง จากขวาไปซ้าย
50x20x0.5
1.2
2.2 แผ่น/เมตร
41
90.2
ครอบข้าง
20x60x0.5
1.3
2 แผ่น/เมตร
41
92
ครอบข้างปิดชาย
20x60x0.5
1.5
ตามจุดที่ใช้
41
-
*ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง     

     

ค้นหาสถานที่จำหน่ายสินค้า     

  " ซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ท

 

      

    • ใช้ติดตั้งเป็นหลังคาบ้านพักอาศัย หรืออาคารที่มีความสูงของสันหลังคาจากพื้นดิน ไม่เกิน 23 ม.เท่านั้น โดยต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น ห้ามนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
    • การทำงานบนหลังคา ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลบนที่สูง และอุปกรณ์ถ่ายน้ำหนักที่ได้มาตรฐาน เช่น บันได
    • ห้ามรับประทาน หรือนำเข้าปาก และไม่ควรสูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจียร เจาะ หรือขัด ผลิตภัณฑ์

     

    • ผลิตภัณฑ์หลังคาไฟเบอร์ซิเมนต์ ตราช้าง ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งาน ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทย  ถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง
    • คู่มือการติดตั้งสินค้า มีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง ต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด หากไม่มั่นใจให้ตรวจสอบได้ที่ www.siamfibrecement.com


กลับหน้าหลัก

ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า